Entegre Yönetim Sistemi Politikası
  • Alçak Gerilim Pano Üretimi konularında sektörde lider firmalar arasında yer almak için Müşteri Odaklı Satış - Üretim Politikası benimsemeyi,
  • Müşterilere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin en üst kalitede olmasını sağlamak amacı ile ürünlerimizi, gerekli İnsan gücünü ve teknolojiyi kullanarak, bütün çalışanların ortak katılımı ile, müşteri isteklerine uygun şekilde, optimum maliyetle ve istenilen sürede üretmeyi,
  • Kurulmuş ve etkin şekilde uygulanan Entegre Yönetim Sistemi sayesinde, üretimde ve sevkiyat sonrasında, çalışanlar ve müşteriler tarafından tespit edilen uygunsuzlukları gidermeye yönelik tüm faaliyetleri planlayarak uygulamayı,
  • Ulusal ve Uluslararası Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Şirket, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda sürekli çalışabilmelerini sağlamak için her türlü tedbiri almayı ve uygulamayı,
  •  Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamak amacı ile gerekli kurumsallaşma çalışmalarını planlayıp, bununla ilgili düzenlemeleri yapmayı,
  • Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili çeşitli eğitimler vererek tüm personelimizin katılımlarını sağlamayı,
  • Entegre yönetim Sisteminin iç düzenlemelere uygunluğunun izlenmesi için yapılan iç denetim çalışmalarına, tüm çalışanların iş birliği yapması suretiyle destek vermeyi, politika olarak belirlemiştir
Copyright © 2019 Star Elektrik Pano Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi