İSG Politikası
  • Firmamız bünyesinde çalışan personelimizin tamamını iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler ile bilgilendirmeyi, uygun çalışma ortamını sağlamayı,
  • Çalışma ortamında her türlü risk analizlerini yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği şartları çerçevesinde personelimizin katılımı ile iş performansını artırmayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek Sıfır İş Kazası hedefine ulaşmayı,
  • Acil durum risklerini azaltmak için sürekli tedbirler almayı,
  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek tüm çalışanların sorumluluğu ilkesini benimsetmeyi,
  • Personelimizi İSG konusunda eğitimler ile bilinçlendirmeyi, politika olarak belirlemiştir.
Copyright © 2019 Star Elektrik Pano Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi