Kurumsal Etik Politikası

Kuruluşu'ndan bugüne Dürüst Ticareti yolunu seçmiş firmamız aynı politikayı taviz vermeden yürütmekte, dürüst imajını korumakta ve bu politikanın çalışanları tarafından da uygulanmasını sağlamakta kararlıdır.

Yöneticiler ve çalışanlar her türlü ilişkilerinde ve işlerinde bu temel değerleri gözeterek uygular,

 • Kişi ve kurumlarla ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir,
 • Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız,
 • Rüşvet veya maksadı aşan hediye, ürün vermeyiz ve kabul etmeyiz,
 • Ticari faaliyetlerimizde T.C. yasaları ve milletler arası hukuk çerçevesinde yürütürüz,
 • Çalışanlar satın alma ve satış faaliyetlerinden dolayı kişisel kazanç ve menfaat elde edemez,
 • Çalışanların tabi oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösteririz,
 • Çalışanlara dürüst ve adil davranıp ayrımcılık yapmamak (dil, din, bölge, ırk, cins, yaş vb)
 • İnsan kaynakları politikamızda; işe alma, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme,  ödüllendirme uygulamalarında adil olmaya dikkat eder,
 • Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına aykırı davranmamak, davranılmasına göz yummamak,
 • Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamak,
 • Firmamız toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak amacıyla yasal, güvenilir ve zamanında hizmet verir,
 • İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile sözleşmelere sadık kalarak gizli bilgilerini özenle koruruz,
 • Yasal ve etik kurallarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.
Copyright © 2019 Star Elektrik Pano Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi